Gençlik İş Güvenliği Sağlık Muayenesi

Gençlik İş Güvenliği Tıbbî Muayenesi, yasa koyucu tarafından, Genç Işçilerin Korunması Yasasına göre yapılması mecburî olan bir ön tedbir muayenesidir.

Gençlik İş Güvenliği Muayenesi, meslek öğrenimi gören 18 yaşını henüz doldurmamış öğrencilere meslek eğitimine başlamadan önce yapılır.

Gençlerin işe başlamalarına, 14 aydan daha eski olmaması şartıyla, bu muayenenin yapıldığına dair bir belgenin sunulmasıyla izin verilir. Bu belgede gencin işe başlamasında sağlık yönünden herhangi bir sakınca olup olmadığı belirtilmektedir.

Bu muayene, ruhî ve vücutsal olarak sağlık risklerinin erken tespit edilmesini ve gençlerin sağlık durumlarının değerlendirilmesini sağlar. İlk eğitim yılından sonra 18 yaşını henüz doldurmamış çıraklarda ikinci bir muayene yapılır.

Gençlerin ayrıca bir belgeye(Unterschungsberechtigungsschein) ihtiyaçları vardır. Bu belge gençlerin ikamet ettikleri yerde bulunan belediyeler (Regirungspräsidium) tarafından hazırlanır ve ücretsizdir.