Psikosomatik (Ruhsal) Hastalıkların Temel Tedavisi

Psikosomatik Hastalıkların Temel Tedavisi (Psychosomatische Grundversorgung), psikolojik ve psikosomatik problemlerin ve hastalıkların tedavisinde avantajlar sağliyor

Psikosomatik Hastalıkların Temel Tedavisi (Psychosomatischen Grundversorgung) psikolojik, ailevî ve sosyal zorlukların tesbit edilmesidir. Sosyal yaşantının (aile yaşamı ve iş hayatını) içeren ve ayırıcı tedavinin de yapıldığı bir tedavi programının düzenlendiği, kapsamlı ve ayrıntılı bir hekim görüşmesi yapılır.

Devamında, bu tedavi, hasta ile hekim arasında güvene dayalı bir ilişki kurulmasını ve hastada ve hekimde rahatsızlık oluşturan şeylerin tespit edilmesini destekler. Bu Proğram empatiyi destekler ve psikolojik anlaşmazlıkları anlayacak hassasiyeti oluşturur.

Bunun yanında, hastaya sorunlarının açıklanmasında ve çözümünde eşlik edilir ve desteklenir. Hasta, kendine yardım edebilme konusunda, yaşamdaki krizleri (Ağır Hastalıklar, Ölümler, Ayrılıklar) nasıl atlatabileceği konusunda, gereksiz ilaç alımından nasıl kaçınacağı hususunda ayrıca , tanısal ya da operatif amaçlı girişimler konusunda yardım alır.

Gerekli olduğu zaman, uzman bir psikoterapi için hasta hazırlanıp, yönlendirelebilir. Bunun yanında psikoterapistlerle ve psikososyal hizmet çalışanlarıyla beraber konsultasyon şeklinde beraber bir çalışma içinde olunur.