Akciğer Fonksiyon Ölçümü Muayenesi

Akciğer Fonksiyon Ölçümü Muayenesiyle (Spirometrie) akciğerlerin çalıması hakkında bir karara varılabilir

Spirometrie ya da Spirographie akciğerlerin daha doğrusu nefes yollarının ölçüldüğü ve kayıt edildiği ve akciğerlerin çalışması (Fonksiyonu) hakkında bir karara varıldığı bir tıbbi uygulamadır.
Hasta Spirometer aletinin ağızlığına, gösterildiği şekilde, ağzına yerleştirerek nefes alıp vermeye başlar. Burun, burun mandalı ile kapatılır. Ölçümde sakin solunum değerlerinin yanında aynı zamanda üfleyebildiğiniz en fazla hava miktarı (maximale Ekspiration) ve nefes alabileceğiniz en fazla hava miktarı (maximale Inspiration) hatta zorlu solunum miktarları tesbit edilir.

Muayene esnasında, Tiffeneau Testi ya da FVC-Testi yapılır. Burada, hasta önce olabildiğince dışarı doğru üfleyerek nefes verir, sonra bunu olabildiğince çok miktarda ve hızlı bir nefes alma, arkasından da yine olabildiğince çok hızlı ve güçlü bir nefes verme (üfleme) izler.

Bu karışık (kompleks) uygulamanın (testin) başarısı, hastanın testi uygulayan Doktor ile çalışmasına da balı oldugu aşikardir.
Modern Spirometrie aletleri ölçümden sonra, muayene sonuçlarını hemen (direkt) veriyor.