Ultrason (Ultrasonografi)

Muayenehanemizde abdominal ultrasonu ve guatr ultrasonu yapılmaktadır

Abdominal Ultrasonografi karın ultrasonu anlamına gelir

Karın içi organların ve karındaki diğer yapıların ultrason aleti aracılığıyla incelenmesidir. Ultrasonografi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak vücut içindeki organların ve diğer yapıların görüntülenmesidir.

Ultrason çoğunlukla karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, böbrekler, mesane, yumurtalıklar ve rahim gibi karın içi organların görüntülenmesi için kullanılır. Ultrason çekilmesi için başvuran hastaların en sık şikayeti karın ağrısıdır. Karaciğer ve dalak gibi karın içi organların büyümesi, safra kesesi ve böbrek taşları, apandisit, yumurtalık kistleri ve karın içindeki tümörler ultrason ile teşhis edilebilen hastalıklardan bazılarıdır.

Karın içindeki organların ultrasonu için erişkinlerde hastanın 8-12 saat süre ile aç karna olması gerekir. Ayrıca mesane, yumurtalıklar ve rahimin incelenmesi eğer karından yapılacaksa hastanın idrarına sıkışık olması gerekir. Tetkik genelde sabah yapılır. Bunun dışında başka bir hazırlık gerekmez.

Hasta sırtüstü yatar. Cilt üzerine jel sürülür. “Prob” adı verilen cihaz ile karın içindeki organlar cilt üzerinden incelenir.

 

Guatr Ultrasonu ile Tiroid Bezi Incelenir

Tiroid bezi hastalığının ilk ve temel inceleme yöntemi ultrasonografidir. Bu yöntem İnvaziv bir işlem olmayıp, herhangi bir radyasyona maruz kalma da söz konusu değildir.

Tiroid ultrasonu ses dalgaları gönderilerek tiroid bezinin yapısının veya resminin bilgisayar ekranında ortaya konduğu bir tetkiktir. Herhangi bir radyoaktif madde kullanılmaz. Tiroid ultrasonu tiroid bezinin büyüklüğünü, bezin şeklini ve nodül varsa onun büyüklüğünü anlamamıza yarar. Ultrason ile nodül içinde sıvı olup olmadığı, yani nodülün kistik bir yapısının olup olmadığı anlaşılır. Ayrıca ilaç tedavisiyle bezin veya nodülün ne kadar küçüldüğünü veya küçülmediğini daha iyi anlamamızda bize yol gösterir. Nodül kan akımının Doppler ultrason ile incelenmesi nodüllerin iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığı konusunda ek bilgi verir.